Czas oczekiwania na przesyłkę = czas kompletowania przesyłki + czas jej dostawy

Na czas, po którym przesyłka trafi do Twoich rąk, składa się czas potrzebny nam na jej skompletowanie i czas potrzebny poczcie lub kurierowi na jej dostarczenie. W praktyce oznacza to 48 godzin.

Czas kompletowania przesyłki:

To czas, który upłynie od przyjęcia przez nas zamówienia do wysłania paczki ze sklepu.

Zamówienia płatne przelewem lub za pobraniem, składane przez klientów, którzy już raz u nas kupowali, zaczynamy realizować natychmiast, gdy tylko do nas dotrą.

Zamówienia płatne przelewem lub za pobraniem, składane przez klientów, którzy kupują u nas po raz pierwszy, przyjmujemy do realizacji w chwili otrzymania ich potwierdzenia.

Zamówienia płatne przelewem elektronicznym zaczynamy realizować w chwili, gdy otrzymamy potwierdzenie o otrzymaniu płatności, czyli maksymalnie na drugi dzień.

Czas dostawy:

Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką kurierską, realizowaną przez DPD (1-2 dni robocze).

Możesz także sam wybrać dogodny dla Ciebie termin wysłania zamówienia. Może to być dowolny termin, nieprzekraczający jednak 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Wyślemy je po skompletowaniu, nie wcześniej niż w wybranym przez Ciebie dniu.

Zarówno czas realizacji zamówienia, jak i czas dostawy, podajemy, licząc tylko dni robocze.

Na bieżąco aktualizujemy informacje o dostępności towarów. Niestety czasem dochodzi do sytuacji, kiedy mimo wcześniejszych deklaracji dostawca odmawia realizacji naszego zamówienia lub się z nią spóźnia. Tym samym my nie możemy się wywiązać z podjętego zobowiązania. W takich wypadkach zawsze informujemy o tym klienta mailem, dając mu możliwość decyzji, czy nadal chce czekać na spóźniający się towar, czy mamy podzielić paczkę, wysyłając wcześniej już dostępne towary, czy też anulować całe zamówienie.

W przypadku klientów będących konsumentem umowę zawartą na odległość wykonujemy najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy. Jeżeli nie możemy spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomimy o tym i zwrócimy całą otrzymaną sumę pieniężną.

Zwroty:

W ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki konsument może zrezygnować z zakupu, nie podając przyczyny.
Gwarantujemy zwrot pieniędzy!
Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W praktyce oznacza to, iż towar nie powinien nosić śladów użytkowania a jedynie winien zostać rozpakowany w celu przymierzenia bądź sprawdzenia czy nie posiada wad i jest w pełni wartościowy. Ponadto winien zostać zwrócony kompletny, w miarę możliwości prosimy o zwrot w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką pocztową wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem z zaznaczoną częścią "zwrot".
Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona natychmiast po otrzymaniu przesyłki.

Reklamacje:

Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłania, prosimy odesłać go wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem z zaznaczoną częścią "reklamacja" i opisem przyczyn reklamacji.

Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe zwrócimy Państwu pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego towaru zwrócimy Ci natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

Gwarancje:

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą, lub paragonem). Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) oraz jeśli to możliwe oryginalnego opakowania do czasu wygaśnięcia rękojmi.

W przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w naszym sklepie i objętym rękojmią bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową lub telefonicznie.

Zwrot pieniędzy:

Zwrot pieniędzy wynikający z rezygnacji z zakupu lub reklamacji zostanie dokonany natychmiast po weryfikacji przesyłki przez nas w następujący sposób:

- jeśli zamówienie opłacone było przelewem on-line - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
- w przypadku gdy zamówienie opłacone było przelewem tradycyjnym lub za pobraniem zwrot pieniędzy nastąpi po przekazaniu nam koniecznych danych do dokonania tych operacji w korespondencji e-mailowej a w przypadku braku odpowiedzi przekazem pocztowym na adres wysyłki zamówienia.